top of page

De Soldaat of Strawinsky's 'L'Histoire du Soldat'

 

Bovenbouw basisschool en voortgezet onderwijs

 

In dit project vormen muziek, dans, beweging, vormgeving, literatuur en filosofie de elementen. Er is een versie van het project gericht op de middenbouw en bovenbouw van het basisonderwijs en één die toegesneden is op het voortgezet onderwijs. L'Histoire du Soldat is een muziektheaterproductie dat een verhaal vertelt door middel van drie acteurs en een danser. 

Het verhaal vertelt menselijke dilemma's die aanknopingspunten vormen om over na te denken, nieuwe oplossingen voor te creëren en deze vervolgens artistiek uit te werken en te illustreren. Het lesmateriaal is zo ontwikkeld dat het richting geeft om gesprekken te voeren aan de hand van deze dilemma's. Leerlingen verzinnen oplossingen naar aanleiding van gestelde vragen. Muzikaal zullen de elementen van de compositie worden ontleed en benoemd (plaaggeestmotief enz.). 

De leerlingen zullen een vervolg moeten maken op het verhaal met behulp van de verteller en de elementen uit de compositie die de musici spelen. Een team van kunstenaars uit de disciplines dans, beweging, schrijven, grafische vormgeving en muziek zal eerst een raamwerk maken voor deze oplossingen en daarna samen met de leerlingen in een dag de productie uitwerken. 

Deze productie zal dezelfde avond worden uitgevoerd door de leerlingen en de musici. Daarbij is natuurlijk het uitgewerkte vervolg van het verhaal te horen en te zien. De leerlingen zijn de spil, zetten hun talenten in en het publiek plukt daar de vruchten van.

bottom of page