top of page

Werkwijze kunsteducatie projecten

 

  • Aandacht te schenken aan het onderliggende verhaal en de tijdsgeest waarin het stuk is geschreven, gecombineerd met de muzikale verschijningsvorm/compositie.

 

  •  Een aanzet tot interactie waardoor leerlingen in dialoog komen met het stuk.

 

  •  De leerlingen stimuleren hun dialoog kunstzinnig/creatief vorm te geven.

 

In alle projecten wordt een klassiek muziekstuk behandeld. Bij de keuze van deze muziekstukken zijn de volgende criteria gehanteerd: 

 

  • Het muziekstuk is representatief voor de geest van de tijd waarin het is geschreven;

 

  • Het muziekstuk leent zich goed voor educatie;

 

  • Het onderliggende verhaal betreft de menselijke ontwikkelingsweg / dilemma's zoals door de eeuwen heen verbeeld in mythen, sagen, legendes en sprookjes.

 

 

In het volgende schema ziet u de werkwijze, uitvoering en impact

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze

Impact

Uitwerking

Aandacht te schenken aan het onderliggende verhaal en de tijdsgeest waarin het stuk is geschreven gecombineerd met de muzikale verschijningsvorm / compositie van het stuk

Doormiddel van lessen, DVD en CD.

Kennis over:

 - Het werk en omgeving van

   de kunsten van die periode.

 - Maatschappelijke situatie uit      die periode waarop dat werk    een "venster" vormt.

 - Kunstbeleving

Een interactie op gang te brengen waardoor de leerling in dialoog komt met de impact van het stuk.

Houding tegenover:

 - Het werk

 - Zichzelf

 - Maatschappelijke situatie

Door middel van filosofisch lesmateriaal creatieve oplossingen zoeken voor de dilemma's.

 

Leerlingen de uitkomst van hun dialoog kunstzinnig, creatief vorm te laten geven.

Oplossingen worden in een raamwerkproductie door kunstenaars verwerkt. De kunstenaars begeleiden de uitwerking.

Vaardigheden in:

- Het maken van kunstzinnige     producten.

- Creatief gedrag 

- Sociaal functioneren

Realiseren van een voorstelling

Voorstelling

Deelnemers komen in contact / doen mee met podiumkunsten. 
Publiek ziet nieuwe mogelijkheden om in gesprek met het stuk te komen.

bottom of page