top of page

ar'chipel (< Gr.-Lat.), m. (-s), -1. zee waarin een groot aantal eilanden en eilandengroepen niet ver van elkaar ver-wijderd liggen; -2. die eilanden zelf: de Griekse Indonesische Archipel. -3naam van een ensemble, samenvoeging van strijkers en koor of blazers (< it.archi [boog, strijkstok] en it. cap(p)ella, [kapel, koor of groep van blazers] -4. naam van een stichting die multidisciplinaire culturele producties organiseert: Stichting Archipel.

Doelstelling van Stichting Archipel 

 

Stichting Archipel wil met haar projecten nieuwe mogelijkheden creëren om in dialoog te treden met kunst en cultuur. Dat wil ze bereiken door het organiseren van producties, die verbindingen dan wel confrontaties tussen omgeving/milieu, cultuur en kunst tot stand brengen. 
Deze producties kunnen in de vorm van muziektheater, concert, seminar, forum, publicatie en kunsteducatie voorkomen. Middelen daarvoor zijn bijzondere locaties, verschillende disciplines en actieve kunsteducatie. 


 

Over kunst en cultuur, de kip of het ei

Voor kunst en cultuur bestaan vele definities. In het kader van onze projecten willen wij, Stichting Archipel, onze definitie en zienswijze op de samenhang geven. 
Cultuur omvat eigenlijk alles wat in een samenleving voorkomt aan uitingsvormen. Ze kenmerkt de leefwijze, normen en waarden van een gemeenschap. Cultuur is tevens een afspiegeling van de mate van ontwikkeling, beschaving en verfijning van een gemeenschap. Ze geeft een beeld van wonen, werken, denken, zich uiten en zich ontspannen. Mensen vinden hun identiteit in cultuur. 

Kunst is een uitingsvorm van cultuur; zij kenmerkt zich door het verleggen van grenzen met een artistieke gerichtheid. Erkenning, eigenzinnigheid en pioniersgeest zijn belangrijke voorwaarden voor de totstandkoming en waardering van kunst.

Cultuur staat in nauwe relatie tot de ontwikkeling van de kunsten binnen die cultuur. 

De kunsten zijn een nadrukkelijke exponent van de heersende cultuur, maar vervullen tegelijkertijd een voortrekkersrol in het kader van cultuurontwikkeling.

bottom of page