top of page

De vier jaargetijden van Vivaldi

 

Bovenbouw basisschool en voortgezet onderwijs


De vierjaargetijden van Vivaldi is als concert te beluisteren waarbij de sonetten in het stuk tussen en door de muziek wordt gesproken.

Dit levert een heel herkenbare muzikale vormgeving op, omdat zeer nauwgezet de tekst is uitgebeeld in de muziek.

 

als kunsteducatieproductie is dit werk in voorbereiding. In het lesmateriaal is o.a. een CD en een map met tekeningen opgenomen, tekeningen die het stuk indelen. 

De sonnetten waarop het stuk is gebaseerd, worden voorgedragen als directe spreektekst, gelijktijdig met de muziek.

Veel aandacht wordt besteed aan indeling van het stuk, herkenning van de muzikale fragmenten en het volgende specifiek voor de verschillende kunsten.
 

basisschool, bovenbouw en v.o. :

podiumkunsten : voordragen, timing , expressie

beeldend: opnieuw vormgeven van de scènes van het stuk

v.o.: literatuur : 'vertalen' van de sonnetten

basisschool: onderbouw en middenbouw: indeling en opbouw van het stuk herkennen en beeldend vertalen.

Uiteindelijke zal tijdens het concert het uitgewerkte materiaal, tekeningen, schiderstukken , kijkdozen etc., geprojecteerd worden op de onderdelen van de muziek.

bottom of page