top of page

De zeven laatste woorden 

 

Haydn's "Die Sieben letzte Worte des Erlösers am Kreuze"

 

voortgezet onderwijs

 

Dit project betreft een combinatie van muziek, beeldende kunst op een bijzondere locatie. De compositie van Haydn is een werk dat zeven commentaren op de zeven laatste zinnen van Christus laat horen. De muzikale commentaren worden verduidelijkt door beeld en tekst en worden vergeleken met stukken, voor de lijdenstijd geschreven, zoals een Johannes- of Matheus-passion.

Dit project kan goed in de lijdenstijd plaatsvinden en wellicht nog een extra bijdrage leveren in het vinden van de betekenis van de lijdenstijd. Publiek en/of scholen zullen worden uitgenodigd in een ruimte (museum / kerk) waar kunstwerken tentoongesteld zijn of geprojecteerd worden, die een directe relatie hebben met de muziek. Hans van der Gaarden, woordkunstenaar van Stichting Archipel, verteld waar muziek en beeld elkaar ontmoeten  

Na de voorstelling kunnen in de leerlingen hun eigen commentaar op een van de zinnen formuleren en beeldend uitwerken. Een voorbeeld hiervan: Terwijl Jezus tussen twee moordenaars aan het kruis hangt vraagt de ene moordenaar zich af of hij wel in de hemel zal komen wanneer hij sterft. Waarop Jezus zegt (in het stuk van Haydn uiteraard in het Duits): "Heute wirdst du bei mir in Paradise sein" (een van zeven laatste woorden/zinnen).

Haydn's muzikale commentaar is in het koor terug te horen, Ganz Erbarmen, Gnad und Liebe. Dit geeft stof tot nadenken en aanleiding tot vergelijken van verschillende culturen.  

bottom of page